El recorregut dels meus impostos

1. La recaptació local

Es realitza a través d'impostos directes, principalment l'IBI, i de taxes del municipi -com la d'escombraries.

2. Altres fonts d'ingressos

El pressupost municipal inclou altres ingressos provinents, principalment, de l'Administració General de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya, que són els encarregats de recaptar altres ingressos com l'IVA i o l'IRPF.

3. En què s'empra?

L'Ajuntament utilitza el pressupost municipal per mantenir els serveis públics i les infraestructures de la ciutat.

Ingressos i despeses

Ingressos

Despeses

Tria l'any

Dades pressupostàries al

Ingressos
Despeses
Total Executat
Ingressos
Despeses
Total Pressupostat
Ingressos
Despeses

Quantitats actualitzades amb la inflació a data 1 de gener de 2018.

Indicadors pressupostaris
Resultat pressupostari ajustat
8.186.425,97 € 12.568.171,50 € 19.703.804,41 € 20.935.222,55 €
Romanent de tresoreria per a despeses generals
190.787,97 € 3.448.139,25 € 14.171.929,45 € 16.047.031,87 €
Estalvi net
10.346.107,53 € 18.083.485,87 € 26.100.927,50 € 26.281.093,08 €
Capacitat/Necessitat de finançament
23.816.984,54 € 26.570.640,44 € 28.379.484,34 € 28.872.701,99 €
Regla de la despesa
COMPLIMENT COMPLIMENT COMPLIMENT COMPLIMENT
Deute viu
124.830.812,76 € 127.236.737,02 € 97.278.063,22 € 72.911.523,24 €

Les quantitats d'aquests indicadors es publicaran un cop liquidat el pressupost de l'any corrent en el primer trimestre de l'any següent.

Fonts de les dades

Nota

  • Els ingressos i despeses que es mostren inclouen únicament a l'Ajuntament de Castelló de la Plana.
  • L'ajust de la inflació es fa l'1 de gener de 2018. La taxa d'inflació anual és la mitjana de la taxa interanual dels dotze mesos de l'any.